Zaproszenie

Jubileusz 50-lecia
Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

W roku 2017 obchodzimy jubileusz 50-lecia Wydziału Informatyki, Automatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest to okazja do przypomnienia historii Wydziału oraz podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania oraz późniejszego rozwoju. Powstanie Wydziału związane jest z początkami szkolnictwa wyższego na terenach obecnego województwa lubuskiego. Wraz z Wydziałem Mechanicznym nasz Wydział posiada najdłuższą tradycję akademicką na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez pięć dekad istnienia Wydział osiągał liczne sukcesy naukowe i dydaktyczne.

W obszarze naukowym możemy poszczycić się licznymi publikacjami naukowymi, patentami, zrealizowanymi projektami naukowymi i rozwojowymi, rozległą współpracą z przemysłem i środowiskiem naukowym w kraju oraz zagranicą. Ukoronowaniem aktywności naukowej pracowników WIEA było przyznanie w 2016 r. Wydziałowi prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka. Uprawnienie to jest już kolejnym po prawie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika oraz prawach do doktoryzowania w dyscyplinach automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz informatyka, które zostało przyznane naszemu wydziałowi.

W obszarze dydaktycznym niewątpliwym sukcesem Wydziału jest fakt, iż jego mury opuściło ponad 9000 absolwentów studiów I, II i III stopnia. Aktualnie Wydział koncentruje się na kształceniu kadr na kierunkach: automatyka i robotyka, biznes elektroniczny, efektywność energetyczna, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. Od początku swojego istnienia Wydział dążył do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia. Dowodem tego są pozytywne akredytacje poszczególnych kierunków studiów, akredytacja instytucjonalna Wydziału oraz wyróżnienie kierunku informatyka przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że Jubileusz 50-Lecia Wydziału stanie się doskonałą okazją dla absolwentów i byłych pracowników do odświeżenia więzi z Wydziałem. Mamy przeświadczenie, że uroczystości jubileuszowe i towarzyszące im spotkania pomogą nam w wymianie doświadczeń, co przyczyni się do nakreślenia dalszego kierunku rozwoju Wydziału, wzmocnienia jego pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej oraz w konsekwencji przyczyni się do wzrostu innowacyjności naszego regionu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności studentów, absolwentów, byłych i aktualnych pracowników wydziału, partnerów z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych oraz przemysłu do uczestnictwa w uroczystych obchodach Jubileuszu 50-lecia Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 23 czerwca 2017r.

 

Dziekan i Rada Wydziału
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego